środa, 20 października 2021. Imieniny Ireny, Kleopatry, Witalisa

25 lat zespołu Big Cyc

2013-06-20 07:58:55 (ost. akt: 2013-06-20 08:04:47)

Najechali na Warszawę niczym horda Dżingis Chana. Na furmankach, w dobrych autach ciągną od samego rana. Zakręcone w szklanych słojach mają cale swoje życie. Bigos, grzyby, kompot z jabłek i tak podbić chcą stolicę – tak brzmią słowa najnowszego singla zespołu Big Cyc pn. „Słoiki”. Nie tylko o nowej piosence, ale o całej jubileuszowej płycie zespołu, jego historii i planach na przyszłość rozmawiamy z Krzysztofem Skibą i Jackiem Jędrzejakiem.

25 lat zespołu Big Cyc

Autor zdjęcia: Darek Kawka

— Dwadzieścia pięć lat na rynku muzycznym, w Polsce to chyba długo.

— Tak. Jest to pewien wynik, ale nasza wyjątkowość polega na czym innym - na tym, że od 25. lat gramy w tym samym niezmienionym składzie. Ludzie, którzy tworzyli zespół w latach 80., tworzą go do dziś. Doszło do nas dwóch muzyków: od 15. lat jest z nami klawiszowiec, a od 7. lat dodatkowy gitarzysta. Możemy więc powiedzieć, że zespół Big Cyc jest autentyczny, jest jednym z nielicznych oryginalnych tworów w otaczającym nas świecie podróbek.
— Pierwszy koncert zespołu pn. „Uroczysta akademia z okazji 75-lecia wynalezienia damskiego biustonosza” odbył się w klubie Uniwersytetu Łódzkiego. Potem, jak można przeczytać na stronie internetowej Big Cyc’ a „ruszyliście z kopyta na podbój hal koncertowych i stadionów”. Jak tak naprawdę wyglądały początki pracy zespołu na scenie?

— Tworzyliśmy zespół w trudnych dla Polski czasach. Pierwszy nasz koncert odbył się w klubie „Balbina”, co było dla nas wyjątkowym wydarzeniem. Zaplanowaliśmy go jako pewnego rodzaju happening. Kto przyjdzie na koncert nieznanej kapeli, do małego studenckiego klubu? Nikt. Wpadliśmy więc na pomysł, że zamiast typowego koncertu zorganizujemy turniej biustów. W tym okresie mijała 75. rocznica wynalezienia damskiego biustonosza i postanowiliśmy to wykorzystać. Był to oczywiście rodzaj pułapki medialnej.

Chcieliśmy udowodnić, że media szybciej zainteresują się takim błahym wydarzeniem niż działalnością artystyczną. Prowokacja się udała. Na imprezę zjechały się ogólnopolskie media: Teleekspress, radiowa Trójka, przyjechało około 45 dziennikarzy, a wśród nich byli min. Monika Olejnik i Beata Michniewicz. I wtedy oświadczyliśmy, że nie będzie żadnego gołego biustu, że jedyne, co możemy pokazać, to tors naszego basisty. Zrobiło się zamieszanie. Większość przedstawicieli mediów po prostu wyszła. Ci którzy zostali później o nas napisali, ukazał się ładny artykuł w tygodniku „Itd.”., wyemitowano też ciekawy reportaż z naszym udziałem  w radiowej Trójce. Wówczas zrobiło się o nas głośno.
Zaczęto zapraszać nas do różnych klubów studenckich, zaczęliśmy grać na juwenaliach, zaczęliśmy grać duże koncerty plenerowe. Opowiadając o historii powstania zespołu, chcę uzmysłowić wszystkim, że nie byliśmy formacją, która powstała w wielkiej wytwórni fonograficznej czy w wyniku programu telewizyjnego. Powstaliśmy w wyniku żartu studenckiego, powstaliśmy spontanicznie z wewnętrznej potrzeby twórczej. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę.
— „Wiecznie żywy” specjalny, jubileuszowy album podsumowujący 25 - lecie pracy zespołu na scenie trafił do sklepów muzycznych w połowie maja... 

— Urodzinowa płyta, to nie tylko zestaw wielkich przebojów i piosenek które członkowie zespołu uznali za ważne, to również nowości takie jak np. „Słoiki”. Singiel dotyczy nowej subkultury, nowego zjawiska i ludzi, którzy przyjeżdżają do Warszawy z bagażem doświadczeń szczelnie zakręconym w szklanym słoiku. Śpiewamy o osobach z małych miejscowości takich, które chcą uczyć się i pracować w stolicy, takich, które mają problem z zaklimatyzowaniem się w nowym otoczeniu. Przedstawiliśmy modny i popularny ostatnio problem w zabawny sposób.
„Słoiki” to nie pierwsza piosenka zespołu, która porusza problemy społeczne.

mp
Dla jednego z naszych Czytelników mamy upominek od Universal Music Polska. Chcesz go otrzymać? Wyślij sms na numer 72601 w dniach: od 20 czerwca (od godz. 12.00) do 21 czerwca (do godz. 12.00). Koszt smsa to 2,46 zł z VAT. W treści sms-a przekonaj nas, że to właśnie Ty powinieneś otrzymać tę nagrodę.

Nagrodę otrzyma autor najciekawszej odpowiedzi.

treść sms-a: NE.BIGCYC.odpowiedź

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek (21 czerwca) po godz. 12. Najlepsze hasło zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej. Upominki będą do odebrania w redakcji Naszego Elbląga.


REGULAMIN KONKURSU
( z nagrodami i z podatkiem dochodowym )


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs”

2. Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( 90-539 Łódź, ul. Żwirki ) – zwana dalej „Koordynatorem Technicznym”.

4. Zasięg konkursu.
Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.

5. Czas trwania konkursu.
Konkurs rozpoczyna się w dniu określonym w artykule gazety lub/i na stronie WWW (zwanej dalej „Witryną”).

6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego.

DANE OSOBOWE

7. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia ( z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
- Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )
- firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. sp.k.

10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
- z akceptacją regulaminu konkursu,
- ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
- z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

11. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

12. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) zgłaszania udziału w konkursie, poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiedzią (hasłem), która jest kreatywna i wymyślona przez uczestnika.
b) wyłaniania zwycięzcy (lub zwycięzców) konkursu przez komisję konkursową
Skład Komisji Konkursowej: Sylwia Warzechowska, Renata Ogińska, Piotr Wójcik. Przy wyborze komisja kieruje się wyłonieniem najbardziej pomysłowej, kreatywnej odpowiedzi, bierze pod uwagę szczególnie poczucie humoru oraz zwięzłość przekazywanej treści.

13. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer podany w artykule opublikowanym w gazecie lub/i na stronie WWW wiadomości SMS ( dalej „SMS” ), w której wpisze podaną w artykule lub/i na Witrynie treść.
Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia.

14. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS podany jest w artykule lub/i na Witrynie. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie.

15. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Koszt sms to 2,46 zł

16. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie.

17. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie.

18. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości SMS zawierających treści promocyjne dotyczące Konkursu.

19. Zdobywcy nagród zostaną wybrani przez komisję konkursową, która wybierze najciekawszą odpowiedź (odpowiedzi).


NAGRODY

20. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe określone w artykule opublikowanym w gazecie lub/i Witrynie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

21. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

22. Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Organizatora do dnia uwzględnionego w treści SMS zwrotnego lub/i treści artykułu lub/ Witrynie. Zwycięzca konkursu jest obowiązany zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.) nie później niż w dniu wydania nagrody. Jest to warunek konieczny do odbioru nagrody. Odpowiedzialnym za pobranie i odprowadzenie powyższego podatku do stosownego urzędu skarbowego jest Organizator. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie, przejdzie ona na własność Organizatora lub zostanie przekazana Fundatorowi.

23. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzu.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

25. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.

26. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres Nasz Elbląg, ul. Rybacka 35, 82-300 Elbląg.

27. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości SMS. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

30. Operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB